Konstitusjonell lunsj: Domstolskontrollen med Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelser

 – en vurdering av Rt. 2012 s. 519 

Stipendiat Olav Haugen Moen innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Publisert 14. jan. 2013 11:40 - Sist endret 14. jan. 2013 11:42