Konstitusjonell lunsj: Who owns the land? Norges ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 169

Førsteamanuensis Anne Julie Semb og postdoc Hanne Hagtvedt Vik innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Publisert 14. jan. 2013 11:46