Konstitusjonell lunsj: Grunnloven og 'de internasjonale menneskerettighetene' - om menneskerettighetsutvalgets grunnlovsforslag

Førsteamanuensis Morten Kinander innleder.

Deltakelse på seminaret krever påmelding på e-post til Øyvind Henden.

Publisert 29. jan. 2013 09:12 - Sist endret 1. mars 2013 13:13