Konstitusjonell lunsj:Det graderte grunnlovsvernet - en lære som står for fall?

Avdelingsdirektør Arnulf Tverberg, Justisdepartementets lovavdeling, innleder.

Publisert 30. aug. 2013 11:42