Konstitusjonell lunsj: Grunnloven § 97 og fiskekvotedommen

Høyesterettsdommer Bård Tønder innleder.

Publisert 6. nov. 2013 09:20