2014

Tidligere

Sir David Lloyd Jones, Chair, the Law Commission innleder.

Forberedt kommentar ved Avdelingsdirektør Arnulf Tverberg, Justisdepartementets lovavdeling.

Stortingsrepresentant Michael Tetszchner (Høyre), første nestleder, kontroll- og konstitusjonskomiteen innleder.

Stortingsrepresentant Martin Kolberg (Arbeiderpartiet), leder, kontroll- og konstitusjonskomiteen innleder.

Professor Hans Petter Graver og professor em. Finn-Erik Vinje innleder.