Konstitusjonell lunsj: Hvilket «moderne» språk i grunnloven?

Professor Hans Petter Graver og professor em. Finn-Erik Vinje innleder.

Publisert 7. jan. 2014 10:20