Konstitusjonell lunsj: Hva er grunnlaget for norsk konstitusjonell nødrett - sedvane eller naturrettslige argumenter?

Stipendiat Jørgen A. Stubberud innleder.

Publisert 7. apr. 2014 14:34 - Sist endret 7. apr. 2014 14:38