Konstitusjonell lunsj: Grunnloven §§ 26 og 115 - læren om "lite inngripende myndighetsoverføring"

Førsteamanuensis Tarjei Bekkedal fra Nordisk institutt for sjørett innleder.

Publisert 19. jan. 2015 20:47 - Sist endret 19. jan. 2015 20:47