Konstitusjonell lunsj: Norges økonomiske konstitusjoner

Førsteamanuensis Christoffer C. Eriksen fra Institutt for offentlig rett innleder.

Innledningen er basert på Eriksens artikkel "Norges økonomiske konstitusjoner" i boken "Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser", redigert av Cathrine Holst, Steinar Stjernø og Jan Fridthjof Bernt (Oslo: Pax 2015, ISBN: 9788253037905).

Publisert 19. jan. 2015 20:45 - Sist endret 4. mars 2015 22:55