Konstitusjonell lunsj: Å styre gjennom "politiske forlik"

Stipendiat Jon Christian F. Nordrum fra Institutt for offentlig rett innleder.  

Publisert 25. jan. 2015 22:31