Konstitusjonell lunsj: Grunnlovsreformen og velferdsretten

Innledning ved professor Aslak Syse, Institutt for offentlig rett.

Publisert 25. mars 2015 13:20 - Sist endret 25. mars 2015 13:20