Konstitusjonell lunsj: Høyesterett og grunnlovsreformen i 2014

Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen innleder.

Publisert 25. mars 2015 13:17 - Sist endret 25. mars 2015 13:17