Konstitusjonell lunsj: Høyesterett - en konstitusjonsdomstol?

Innledning ved professor Eivind Smith, Institutt for offentlig rett.

Publisert 9. sep. 2015 12:11 - Sist endret 20. okt. 2015 01:54