Konstitusjonell lunsj: Rettighetsbegrepet i grl. § 109 (rett til utdanning)

Professor Benedikte Moltumyr Høgberg ved Instititutt for offentlig rett innleder.

Publisert 27. aug. 2015 10:22 - Sist endret 27. aug. 2015 10:23