Konstitusjonell lunsj: Uavhengig forhåndskontroll av lover mv?

Førsteamanuensis Christoffer C. Eriksen fra Institutt for offentlig rett innleder.   

Publisert 25. aug. 2015 11:36