Konstitusjonell lunsj: Den europeiske menneskerettsdomstolen - en konstitusjonell domstol?

Innledning ved professor Geir Ulfstein.

Lunsjseminaret er i Eckhoffs hjørne, Institutt for offentlig rett, 2. etg. DB/Vestbygningen, Karl Johans gate 47

Lunsj serveres fra kl. 12, innledningen starter kl. 12.15. Seminarets varer i ca en time.

Påmelding til Øyvind Henden.

Innledning ved Professor Geir Ulfstein

Arrangør

Forskergruppen Konstitusjonelle studier

Publisert 27. jan. 2016 09:05 - Sist endret 4. apr. 2016 13:05