Konstitusjonell lunsj: Omgjøring av forvaltningsvedtak og forbudet mot retroaktivitet etter grl. § 97

Innledning ved Stipendiat Henriette N. Tøssebro

Lunsjseminaret er i Eckhoffs hjørne, Institutt for offentlig rett, 2. etg. DB/Vestbygningen, Karl Johans gate 47

Lunsj serveres fra kl. 12, innledningen starter kl. 12.15. Seminarets varer i ca en time.

Påmelding til Øyvind Henden.

Innledning ved Stipendiat Henriette N. Tøssebro

Publisert 27. jan. 2016 09:09 - Sist endret 24. mars 2020 12:53