Konstitusjonell lunsj: Plenumsdommen av 18. desember 2015

Innledning ved Advokat Marius Emberland

Lunsjseminaret er i Eckhoffs hjørne, Institutt for offentlig rett, 2. etg. DB/Vestbygningen, Karl Johans gate 47

Lunsj serveres fra kl. 12, innledningen starter kl. 12.15. Seminarets varer i ca en time.

Påmelding til Øyvind Henden.

Innledning ved Advokat Marius Emberland

Arrangør

Forskergruppen Konstitusjonelle studier

Publisert 19. jan. 2016 09:47 - Sist endret 11. mars 2016 14:26