Konstitusjonell lunsj: Norsk og internasjonal rett som adskilte rettssystemer – behov for en ny konstitusjonell teori?

Innledning ved stipendiat Anders Narvestad, Institutt for offentlig rett.

Er det å hindre at Norge kommer i et folkerettsbrudd et relevant hensyn ved fortolkning av Grunnloven?

Mandag 14. mars vil stipendiat Anders Narvestad drøfte dette spørsmålet, men med utgangspunkt i en mer "jordnær" rettslig problemstilling: Hvis det er klart nøyaktig hva et EØS-sekundærregelverk krever av Norge, og dette regelverket aktualiserer forholdet til Grunnlovens rettighetsbestemmelser, kan hensynet til å overholde Norges EØS-rettslige forpliktelser være et relevant hensyn ved fortolkning og anvendelse av disse rettighetsbestemmelsene?

Denne problemstillingen vil formodentlig aktualiseres for norske domstoler en gang i tiden framover og er derfor interessant i seg selv. I denne konstitusjonelle lunsjen er hensikten med å reise spørsmålet likevel primært av statsrettslig karakter. Problemstillingen ser ut til å kaste lys over mulige ulike forståelser av hva som er forholdet mellom norsk og internasjonal rett, og å få tak i dette er det primære siktemålet mandag 14. mars

Lunsjseminaret er i Eckhoffs hjørne, Institutt for offentlig rett, 2. etg. DB/Vestbygningen, Karl Johans gate 47

Lunsj serveres fra kl. 12, innledningen starter kl. 12.15. Seminarets varer i ca en time.

Påmelding til Øyvind Henden

Arrangør

Forskergruppen Konstitusjonelle studier

Publisert 19. jan. 2016 09:49 - Sist endret 11. mars 2016 13:20