Konstitusjonelt lunsjseminar: Diskrimineringsforbudet i Grunnloven §98: Hvem er det som ikke skal utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling?

Innledning ved professor Vibeke Blaker Strand.

Lunsjseminaret er i Eckhoffs hjørne, Institutt for offentlig rett, 2. etg. DB/Vestbygningen, Karl Johans gate 47

Lunsj serveres fra kl. 12, innledningen starter kl. 12.15. Seminaret varer i ca. en time.

Påmelding til Øyvind Henden.

Publisert 12. sep. 2017 09:59 - Sist endret 12. sep. 2017 10:06