AVLYST: Konstitusjonelt lunsjseminar: Den glemte grunnlovsparagraf: Grl. § 75 c) om Stortingets oppsyn med pengevesenet

Dagens planlagte seminar er dessverre avlyst.

Lunsjseminaret er i Eckhoffs hjørne, Institutt for offentlig rett, 2. etg. DB/Vestbygningen, Karl Johans gate 47

Lunsj serveres fra kl. 12, innledningen starter kl. 12.15. Seminaret varer i ca. en time.

Påmelding til Øyvind Henden.

Publisert 15. jan. 2018 14:33 - Sist endret 29. jan. 2018 08:48