Konstitusjonelt lunsjseminar: Domstolenes uavhengighet

Innledning av stipendiat Nils Gunnar Skretting, Institutt for offentlig rett. Kommentarer ved professor Christoffer C. Eriksen.

Dette seminaret utgjør den offentlige delen av Skrettings midtveisevaluering. Tidsrammen er ca. 90 minutter.

 

Lunsjseminaret er i Eckhoffs hjørne, Institutt for offentlig rett, 2. etg. DB/Vestbygningen, Karl Johans gate 47.

Lunsj serveres fra kl. 12, innledningen starter kl. 12.15.

Den åpne delen av arrangementet varer i ca. 90 minutter. Det åpne seminaret består av presentasjon fra kandidaten (ca. 30 min.), kommentar fra oppnevnt kommentator (ca. 30 min.) og diskusjon (ca. 30 min.)

Midtveisevalueringen avsluttes med et lukket møte (ca. 30 min.). På det lukkede møtet deltar instituttleder (eller dennes representant), veileder samt kommentator.

 

For mer informasjon om prosjektet, se nettside for midtveisevalueringen.

 

For tekstutkast, kontakt Nils Gunnar Skretting.

 

Påmelding til Øyvind Henden.

Publisert 6. feb. 2019 14:17 - Sist endret 23. apr. 2019 15:30