Konstitusjonelt lunsjseminar: Grunnloven § 109 og kravet om at opplæringen skal fremme «respekt for demokrati, rettsstat og menneskerettigheter» sett i lys av grunnloven §§ 100 og 104

Innledning ved førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum, Institutt for offentlig rett.

Lunsjseminaret er i Eckhoffs hjørne, Institutt for offentlig rett, 2. etg. DB/Vestbygningen, Karl Johans gate 47.

Lunsj serveres fra kl. 12, innledningen starter kl. 12.15. Seminaret varer i ca. en time.

Påmelding til Øyvind Henden.

Publisert 6. feb. 2019 14:23 - Sist endret 6. feb. 2019 14:23