Konstitusjonelt lunsjseminar: «Prøvingsretten» omsider grunnlovsfestet

Innledning ved professor Eivind Smith, Institutt for offentlig rett. 

I 2015 fikk grunnloven en ny bestemmelse om domstolskontroll med at de lovgivende og utøvende makter ikke trådte grunnloven for nær (§ 89). Teksten hadde imidlertid flere svakheter, og den viktige kontrollen med at forvaltningen holder seg innenfor lovens grenser, var ikke nevnt. Etter endringen 14. mai 2020 gir paragrafen omsider et dekkende uttrykk for denne viktige siden av rettsstaten.

 


 

Lunsjseminaret holdes i Det blå rommet, 1. etg. DB/Vestbygningen, Karl Johans gate 47.

Lunsj serveres fra kl. 12, innledningen starter kl. 12.15. Seminaret varer i ca. en time.

Publisert 30. sep. 2020 22:36 - Sist endret 12. okt. 2020 10:04