Konstitusjonelt lunsjseminar: Den rettslege betydinga av Noregs klimaavtale med EU

Ingrid Risnes innleiar om temaet for si masteroppgåve "Den rettslege betydinga av Noregs klimaavtale med EU". 

Risnes fullførte avhandlinga og mastergraden våren 2020. Ho vil gå inn på:

Kva klimaavtalen går ut på, særeigenheiter ved den EØS-rettslege gjennomføringa av klimaavtalen via protokoll 31, problematisering av Noregs standpunkt til implementering av forordningane i norsk rett, moglegheitene for overvaking og handheving av avtalen, samt forbindingslinjene mellom klimaavtalen og klimaloven. 

 


 

Lunsjseminaret holdes på Zoom, og starter presis kl. 12.00.

 

Publisert 22. okt. 2020 12:05 - Sist endret 4. nov. 2020 09:36