UTSATT: Konstitusjonelt lunsjseminar: Utfordringer med gjennomføring av EØS-regelverk

Lunsjseminaret er utsatt, nytt tidspunkt kommer.

 

Innledning ved ekspedisjonssjef i Lovavdelingen Ketil Bøe Moen.

NAV-saken har synliggjort utfordringer med måten forordninger gjennomføres i norsk rett, og den viser betydningen av at innholdet i EØS-retten er tilgjengelig for de som skal anvende den. I EUs medlemsstater er forordninger direkte anvendelige og gjelder uten noen form for nasjonal gjennomføring. Etter EØS-avtalen er Norge forpliktet til å gjennomføre forordninger ved inkorporasjon, mens for direktiver står myndighetene friere i utformingen av gjennomføringslovgivningen.  

Etter mer enn 25 år er over 12 000 rettsakter tatt inn i EØS-avtalen og gjort til del av norsk rett. EUs lovgivningsteknikk, regelvolumet og kravene til korrekt gjennomføring skaper utfordringer for god regelteknikk og hensynet til klar og tilgjengelig regulering. Undervisning og forskning har ikke maktet å bistå ved å utvikle en tolkingslære, eller ved å ta hensyn til, enn si integrere, EU/EØS-dimensjonen i den tradisjonelle metodelæren.

Dette lunsjseminaret vil fokusere på utfordringer EØS-retten gir for norsk lovgivningstradisjon og målsettingen om god regelkvalitet. Ekspedisjonssjef Ketil Bøe Moen og kolleger fra Lovavdelingen vil holde en uformell innledning og delta i diskusjonen. Seminaret arrangeres i samarbeid mellom Forskergruppen i konstitusjonelle studier og Senter for europarett.

 


 

Lunsjseminaret holdes i Det blå rommet, 1. etg. DB/Vestbygningen, Karl Johans gate 47.

Lunsj serveres fra kl. 12, innledningen starter kl. 12.15. Seminaret varer i ca. en time.

 

Publisert 22. okt. 2020 14:21 - Sist endret 6. jan. 2021 13:12