UTSETTES: Nordisk seminar i konstitusjonell rett

Forskergruppen Konstitusjonelle (norske og komparative) studier ved Institutt for offentlig rett er vertskap for neste seminar i den nordiske seminarserien i konstitusjonell rett. Seminaret skulle vært avholdt våren 2020, men er utsatt i minst ett år.

Nye datoer for seminaret er ikke bestemt ennå. 

Program

Mandag 25. mai 

REGJERINGSDANNELSE: KONSTITUSJONELLE RAMMER OG UTFORDRINGER

Kl. 10.00

 • Komparativt overblikk – Professor Bjørn Erik Rasch (statsvitenskap, Oslo)
 • Danmark – Højesteretsdommer Jens Peter Christensen (evt. professor Michael H. Jensen, Aarhus)
 • Norge – Professor Eivind Smith (Oslo)
 • Island – Professor Björg Thorarensen (Reykjavik)
 • Finland – Professor Janne Salminen (Åbo Universitet)
 • Sverige – Professor Joakim Nergelius (Örebro)

LUNSJ

(for påmeldte)

KONSTITUSJON, KLIMA OG MILJØ

 • Norge – Professor Ole Kristian Fauchald (Oslo)
 • Sverige – Jur. Dr. Annika Nilsson (Uppsala)
 • Finland – Professor Tuomas Ojanen (Helsinki)
 • Danmark – PhD-stipendiat Katarina Hovden og professor Jens Elo Rytter (København)
 • Island – Professor Aðalheidur Johannsdottir (Reykjavik)

MIDDAG

(for påmeldte)

Tirsdag 26. mai 

AKTUELLE EMNER AV KONSTITUSJONELL KARAKTER

Kl. 09.00

 • Island – Professor Björg Thorarensen (Reykjavik):
  Domstolenes kontrol med magtfordelingen – erfaring/praksis fra Island
 • Sverige – Doktorand Max Carlin (Lund):
  De svenska kommunernas konstitutionella ramar
 • Finland – Forskardoktor Anu Mutanen (Åbo Universitet):
  The New Intelligence Legislation and Constitutional Change in Finland
 • Danmark – Post.doc. Sune Klinge (København):
  Regional forfatningsdannelse i Grønland og Færøerne
 • Norge – Professor Vibeke Blaker Strand (Oslo):
  Hvilke grupper kan påberope seg diskrimineringsforbudet i grunnloven § 98 («Intet menneske må utsettes for usaklig eller diskriminerende forskjellsbehandling»)?

LUNSJ

(for påmeldte)

Publisert 5. mars 2020 12:15 - Sist endret 21. okt. 2020 13:54