Deltakere i Konstitusjonelle (norske og komparative) studier

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Eivind Smith Professor +47-22859418 esmith@uio.no Forvaltningsrett, Konstitusjonell rett
Mads Andenæs Professor +47-22859382 46624550 (mob) +47 46624550 msandena@uio.no Konkurranserett, Menneskerettigheter, Forvaltningsrett, Internasjonal privatrett, Selskapsrett, Markedsrett, Komparativ rett, Familie- og arverett, Europarett
Cecilia Marcela Bailliet Professor +47-22850234 ceciliab@uio.no Folkerett, Menneskerettigheter, Flyktningerett, Fred
Svein Eng Professor +47-22859447 sveng@uio.no Rettskildelære, Allmenn rettsteori, Rettsfilosofi, Forvaltningsrett, Avtalerett
Andreas Føllesdal Professor +47-99235002 andreasf@uio.no Legitimitet, Næringslivsetikk, Filosofi, Internasjonale relasjoner, EU, Globalisering, Menneskerettigheter, Rettferdighet, Rettsteori, Demokrati
Jan Erik Helgesen +47-22842037 janhe@uio.no
Anne Hellum Professor +47-22850042 ahellum@uio.no Diskriminerings- og likestillingsrett, Kvinnerett, Menneskerettigheter, Rettssosiologi, Rettsantropologi, Utviklingsrett
Benedikte Moltumyr Høgberg Professor +47-22859450 +47-91548792 (mob) benedmh@uio.no Statsforfatningsrett, Forvaltningsrett, Menneskerettigheter, Rettskildelære
Aslak Syse Professor emeritus +47-22859484 aslak.syse@jus.uio.no Helserett, Velferdsrett, Diskriminerings- og likestillingsrett
Christoffer Conrad Eriksen Professor +47-22850258 chrisce@uio.no Allmenn rettsteori, Statsforfatningsrett, Europarett, Rettskildelære, EU- og EØS-rett, Forvaltningsrett, Rettsfilosofi, Folkerett, Konstitusjonell rett, Menneskerettigheter
Anne Kjersti Befring Stipendiat +47-22859429 +4795827358 a.k.befring@jus.uio.no Helserett; Biorett; Forvaltningsrett; Konstitusjonell rett; Personvern/integritetsvern