Personer

Leder

Professor Eivind Smith, Institutt for offentlig rett

Medlemmer i fast vitenskapelig stilling ved Det juridiske fakultet

Medlemmer i midlertidig vitenskapelig stilling ved Det juridiske fakultet

 • Postdoktor Christoffer C. Eriksen, Institutt for offentlig rett
 • Postdoktor Ingvill Thorson Plesner, Norsk senter for menneskerettigheter
 • Stipendiat Thomas Frøberg, Institutt for offentlig rett
 •  

Andre deltagere i forskergruppen

 • Førsteamanuensis Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes, Universitetet i Agder
 • Ph.d. Marius Emberland, Regjeringsadvokaten, (tidligere ansatt ved Institutt for offentlig rett)
 • Ph.d.Tor-Inge Harbo
 • Ph.d.-kandidat Ola Rambjør Heide (tidligere ansatt ved Institutt for offentlig rett)
 • Professor Aanund Hylland, Økonomisk institutt, UiO
 • Professor Trond Nordby, Institutt for statsvitenskap, UiO
 • Førsteamanuensis Anne Julie Semb, Institutt for statsvitenskap, UiO
 • Ph.d. Marius Stub, Regjeringsadvokaten, (tidligere ansatt ved Institutt for offentlig rett)
 • Dr. Caroline Taube (tidligere ansatt ved Institutt for offentlig rett)
 • Ph.d. Sigrid Stokstad, (tidligere ansatt ved Institutt for offentlig rett)
 • Ph.d. Olav Haugen Moen, (tidligere ansatt ved Institutt for offentlig rett)

 

Publisert 21. okt. 2009 14:57 - Sist endret 5. des. 2016 12:10