Publikasjoner

Publisert 18. sep. 2012 20:47

Redaktører: Eivind Smith, Marit Reitan og Jo Saglie

Boken viser hvordan ulike dilemmaer mellom lokaldemokrati og statlig styring kommer til uttrykk i forholdet mellom folkevalgte organer, offentlig forvaltning og politiske partier i stat, fylke og kommune – og hvordan de eventuelt løses.

 

Publisert 7. feb. 2011 13:26

Forholdet mellom stat og kommune i en velferdsstat med sterke sentralistiske trekk, men samtidig med en tradisjon for lokalt selvstyre, er spenningsfullt, ifølge denne sluttrapporten fra et forskningsprosjket som Universitet i Oslo har utført på oppdrag fra KS.

Publisert 7. feb. 2011 13:26

Janusansiktet skal symbolisere konstitusjonens to ansikter: Den gir det rettslige grunnlaget for politisk handling. Den begrenser statsmaktenes handlefrihet – så lenge grunnloven ikke selv blir endret.