Bok: Konstitusjonelt demokrati

Janusansiktet skal symbolisere konstitusjonens to ansikter: Den gir det rettslige grunnlaget for politisk handling. Den begrenser statsmaktenes handlefrihet – så lenge grunnloven ikke selv blir endret.

Av Eivind Smith
Publisert 7. feb. 2011 13:26 - Sist endret 29. okt. 2012 08:48