Det norske flernivådemokratiet

Redaktører: Eivind Smith, Marit Reitan og Jo Saglie

Boken viser hvordan ulike dilemmaer mellom lokaldemokrati og statlig styring kommer til uttrykk i forholdet mellom folkevalgte organer, offentlig forvaltning og politiske partier i stat, fylke og kommune – og hvordan de eventuelt løses.

 

Det norske flernivådemokratiet. Foto: Abstrakt forlag.

Forholdet mellom lokaldemokrati og nasjonal styring står sentralt i debatten om hvilken rolle kommunene skal ha. Samtidig som mange politiske partier tar til orde for desentralisering av forvaltning og politisk beslutningsmyndighet, har staten sterke styringsambisjoner. Dette gjelder ikke minst i velferdspolitikken, der kommunene står for mye av tjenesteytingen.

Boken inneholder både generelle bidrag og nærstudier av eldreomsorg og naturvern. Den bringer sammen perspektiver fra tre ulike forskningstradisjoner: rettsvitenskap samt statsvitenskapelig forskning om partier og om offentlig politikk og administrasjon. Boken vil være av interesse for alle som er opptatt av demokratiets vilkår i stat og kommuner, ikke minst forskere og studenter i relevante fag.

(Tekst: Abstrakt forlag)

Publisert 18. sep. 2012 20:47 - Sist endret 25. okt. 2013 14:01