Rapporter

Publisert 7. feb. 2011 13:26

Forholdet mellom stat og kommune i en velferdsstat med sterke sentralistiske trekk, men samtidig med en tradisjon for lokalt selvstyre, er spenningsfullt, ifølge denne sluttrapporten fra et forskningsprosjket som Universitet i Oslo har utført på oppdrag fra KS.