Grunnloven § 112 – en symbolerklæring eller en rettslig forpliktelse?

Med bakgrunn i det pågående klimasøksmålet rettet mot staten inviterer forskergruppene Konstitusjon og rettigheter og Naturressursrett til et miljørettseminar som diskuterer Grunnlovens paragraf 112.

Paragraf 112

Foto: UiO

Bakgrunn

I januar 2018 avsa Oslo tingrett dom i det såkalte klimasøksmålet. Saken omhandler miljøparagrafen i Grunnloven § 112 og utdeling av konsesjoner til oljeboring i Barentshavet.

I februar ble dommen anket. Saken har ledet til en rekke diskusjoner om hvilket rettslig innhold og hvilke rettsvirkninger som følger av Grunnloven § 112, både i klimasøksmålet og i øvrige miljøspørsmål.

Vi inviterer på denne bakgrunn til et seminar om Grunnloven § 112. Hensikten med dette seminaret er å belyse og diskutere de prinsipielle rettslige sidene ved grunnlovsbestemmelsen. Seminaret er åpent for alle, men krever påmelding.

Program

Del 1 Innledninger

Første del av seminaret reiser tre prinsipielle spørsmål knyttet til forståelsen av Grunnloven § 112. I den første innledningen presenteres og diskuteres de prosessuelle sidene ved grunnlovsbestemmelsen. Den andre innledningen ser nærmere på grunnlovsbestemmelsens materiellrettslige innhold. Den tredje innledningen diskuterer spørsmålet om hvor langt Grunnloven § 112 rekker eller bør være gjenstand for rettslig kontroll i domstolene, og hva som er vurderingstema og kriterier for prøvingen.

Konferansier: Benedikte M. Høgberg

 1. Grunnloven § 112 og de prosessuelle forpliktelser
  Professor Ole Kristian Fauchald, UiO
 2. Grunnloven § 112 - materiellrettslig innhold
  Jurist Gøran Thengs
 3. Domstolstilgang for miljøsøksmål
  Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted

Kommentator – professor Jørn Øyrehagen Sunde, UiB

Del 2 Paneldebatt

Den andre delen av seminaret settes av til paneldebatt. Her søker vi å rette blikket fremover og stiller bl.a. spørsmål om Grunnloven § 112 innebærer rettslige forpliktelser eller om det kun er tale om en symbolerklæring. Vi stiller også generelle spørsmål om forholdet mellom jus og politikk i miljøsaker, om domstolstilgang og hvilke søksmål som eventuelt egner seg for domstolene.

Ordstyrer: Nikolai K. Winge

I panelet:

 • Professor Ole Kristian Fauchald
 • Professor Jørn Øyrehagen Sunde
 • Professor Hans Christian Bugge
 • Professor Hans Petter Graver
 • Professor Benedikte M. Høgberg
   
Seminaret finner sted i Professorboligen. Foto: UiO.

 

Publisert 9. feb. 2018 14:09 - Sist endret 31. jan. 2020 11:06