Arrangementer

Forskergruppen arrangerer faste faglunsjer hver tirsdag fra kl. 12-13.

Lunsjene holdes fortrinnsvis i Lødrups kjeller, Domus Media Vest.