Arrangementer

Forskergruppen arrangerer faste faglunsjer hver tirsdag fra kl. 12-13.

Lunsjene holdes i Anatomibiblioteket, Domus Media Øst.