2016

Tidligere

Tid og sted: 7. des. 2016 09:0013:00, Professorboligen, Det juridiske fakultet, Karl Johans gt. 47, Oslo

Med dagens teknologi kan film, video, TV-sendinger og andre audiovisuelle produksjoner enkelt tilbys til kunder i ulike land. Forskergruppen for marked, innovasjon og konkurranse inviterer til seminar om opphavsrettslig klarering og oppdeling av markeder for audiovisuelle produksjoner.

Tid og sted: 10. nov. 2016 09:5014:00, Kjerka, Domus Media, Institutt for privatrett, Karl Johans gt. 47

Velkommen til seminar om matmarkedet. Seminaret inngår i vår serie Forum for konkurranserett. Tema vil være konkurransen på detaljistnivå og hvordan dette håndteres i konkurransesaker.

Juridisk og økonomisk ekspertise i konkurranseøkonomi og konkurranserett vil innlede om temaet.

Tid og sted: 6. sep. 2016 12:0013:00, Kjerka, Domus Media, Institutt for privatrett, Karl Johans gt. 47

Velkommen til Forum for konkurranserett.

Innledning ved professor Lars Henriksson ved Handelshøyskolen i Stockholm.

Arrangementet er åpent for alle som driver med konkurranserett. Spre gjerne invitasjonen til kolleger.

Tid og sted: 8. juni 2016 09:0013:00, Professorboligen, Det juridiske fakultet, Karl Johans gt. 47

Forskergruppen Marked, Innovasjon og Konkurranse ved Institutt for Privatrett inviterer til seminar om vederlag for immaterialrettigheter. Etter åndsverkloven dukker spørsmålet om beregning av et ‘rimelig vederlag’ opp i flere sammenhenger, og i forslaget til ny åndsverklov foreslås det innført en generell regel om at opphavsmannen (opphaveren) skal ha rett til "rimelig vederlag" ved rettighetsoverdragelse. For patenter, har arbeidstakeroppfinnelsesloven siden 1973 hatt regler om at arbeidstaker har krav på "rimelig godtgjøring" når arbeidsgiver overtar en oppfinnelse. Men hva er et "rimelig" vederlag? Og hvor langt på vei kan rettsregler egentlig si noe om verdsettelse av åndsverk og oppfinnelser?

Merk påmelding innen 1. juni.

Tid og sted: 14. apr. 2016 11:3013:30, Lødrups kjeller, Domus Media

Internt seminar for gruppens medlemmer.

Tid og sted: 12. apr. 2016 12:0013:00, Institutt for privatrett, Kjerka, Karl Johans gt. 47

Velkommen til Forum for konkurranserett

Arrangementet er åpent for alle som driver med konkurranserett. Spre gjerne invitasjonen til kolleger.

Tid og sted: 1. mars 2016 12:0013:00, Institutt for privatrett, Kjerka, Karl Johans gt. 47

Velkommen til Forum for konkurranserett

Arrangementet er åpent for alle som driver med konkurranserett. Spre gjerne invitasjonen til kolleger.

Tid og sted: 20. jan. 2016 15:0017:00, Kjerka, Domus Media Vest, Karl Johans gt. 47

Immaterialrettsgruppa ved Institutt for privatrett inviterer til informasjonsmøte for studenter.

Tid og sted: 12. jan. 2016 16:0018:00, Advokatfirma BAHR, Tjuvholmen allé 16, 0252 Oslo

Velkommen til Forum for konkurranserett

Arrangementet er åpent for alle som driver med konkurranserett. Spre gjerne invitasjonen til kolleger.

Tid og sted: 12. jan. 2016 10:0014:00, Kjerka, Domus Media Vest, Karl Johans gt. 47, Institutt for privatrett

Forskergruppen marked, innovasjon og konkurranse inviterer til halvdagsseminar.

Arrangementet er åpent for alle interesserte.

Merk påmelding!