Faglunsj immaterialrett

Internt seminar for gruppens medlemmer.

Stipendiat Sebastian Schwemer og post. doc. Torsten Bjørn Larsen ved Københavns Universitet innleder om henholdsvis kollektiv forvaltning av online-rettigheter og jurisdiksjon i immaterialretten.

Publisert 8. apr. 2016 13:16