2017

Tidligere

Tid og sted: 4. des. 2017 09:0013:00, Professorboligen, Karl Johans gate 47, Oslo

Åpent for alle interesserte. Påmelding!

Tid og sted: 25. sep. 2017 14:1515:00, Kjerka, Domus Media Vest, Karl Johans gt. 47

Forskergruppen marked, innovasjon og konkurranse ved Institutt for privatrett inviterer til informasjonsmøte for studenter.

Tid og sted: 26. apr. 2017 15:1517:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gt. 47

Seminaret inngår som en del av forelesningsrekken i Markedsrett - JUR1285 og holdes for studenter og inviterte deltakere fra forskergruppen marked, innovasjon og konkurranse.

Merk! Seminaret er flyttet til Lødrups kjeller, Domus Media Vest.

Tid og sted: 24. apr. 2017 09:0013:00, Professorboligen, Karl Johans gate 47, Oslo

Når immaterialrettigheter reguleres i kontrakt, «passer» ikke kjøps- og kontraktsrettslige regler like godt. Hva gjelder da? Og hvordan håndterer vi det paradoks som eksklusivitet og konkurranseforbud i avtaler om immaterielle rettigheter reiser i konkurranseretten?