Rettigheter og konkurranse i idrettens verden

Åpent for alle interesserte. Påmelding!

Colourbox.com

Tema for seminaret

I sport må spillets regler følges, ellers får en ikke delta. De økonomiske interessene knyttet til idrett må også forvaltes innenfor de rettslige spillereglene. Fysiske prestasjoner i spor og på bane bringes til oss som publikum som underholdningstjenester, gjerne på tv eller nett. Har noen eksklusive rettigheter til å vise idrettsarrangementene for publikum mot betaling? Vi er alle på fornavn med våre mest kjente utøvere, men reflekterer vi over de rettslige konsekvensene av at utøverens navn er en verdifull merkevare? Det foregår skarp konkurranse også utenfor banen, for eksempel i reklame og sponsor-virksomhet, med merchandise eller sportsutstyr eller med spill og veddemål for publikum. Her må utøvere, organisasjoner og andre aktører forholde seg til konkurransereglenes krav om fri og uhindret konkurranse.

Forskergruppen Marked, innovasjon og konkurranse ønsker velkommen til juridisk trim for hjernen.

Program

08:45 - 09.00 Registrering - Kaffe/te

09:00 - 10.00

Rettsbeskyttelse av sportsarrangementer
Advokat Thomas Myhr, NRK

10:00 - 10.15 Kaffe/te

10.15 - 11.15

Idrettsutøverens rett til eget navn som varemerke
Vitenskapelig assistent Kaja Skille Hestnes, Institutt for privatrett, UiO
11.15 - 11.45 Lett lunsj
11.45 - 13.00

Sport og konkurranserett
Professor Erling Hjelmeng, Institutt for privatrett, UiO

Felles søknad om godkjenning av etterutdanning for advokater vil bli sendt i etterkant av avholdt seminar.

Publisert 22. sep. 2017 13:32 - Sist endret 8. juni 2018 09:59