2018

Tidligere

Tid og sted: 3. des. 2018 09:0013:00, Professorboligen, Karl Johans gate 47, Oslo

Forskergruppen Marked, innovasjon og konkurranse ønsker velkommen til juridisk trim for hjernen.

Åpent for alle interesserte. Påmelding!

Tid og sted: 31. aug. 2018 12:0013:30, "Kjerka", Karl Johans gt. 47

Velkommen til Forum for konkurranserett.

Innledninger ved Jens Munk Plum, Kromann Reumert, København og Ole-Andreas Torgersen, Selmer DA, Oslo.

Tid og sted: 25. jan. 2018 12:0013:30, Kjerka, Domus Media, Institutt for privatrett, Karl Johans gt. 47

Velkommen til Forum for konkurranserett.

Innledninger ved Christian Bergqvist, lektor ved Københavns Universitet, Henrik Ballebye Okholm, Partner Copenhagen Economics , Torben Thorø Pedersen, Managing economist Copenhagen Economics og førsteamanuensis Eirik Østerud, Universitetet i Oslo.