Where do we stand on discounts? A Nordic Perspective

Velkommen til Forum for konkurranserett.

Innledninger ved Christian Bergqvist, lektor ved Københavns Universitet, Henrik Ballebye Okholm, Partner Copenhagen Economics , Torben Thorø Pedersen, Managing economist Copenhagen Economics og førsteamanuensis Eirik Østerud, Universitetet i Oslo.

Institutt for privatrett, Domus Media

 

Arrangementet er åpent for alle med interesse for konkurranserett. Spre gjerne invitasjonen til kolleger.

Tema og innledere

Christian Bergqvist (KU), Torben Thorø Pedersen og Henrik Ballebye Okholm (CE) og Eirik Østerud (UiO) vil presentere utdrag fra den nyutkomne antologien «Where Do We Stand on Discounts? – A Nordic Perspective» (ed. C. Bergqvist, 2017).

http://www.extuto.com/#978-87-420-0014-4

I boken diskuteres behandlingen av ulike typer rabatter og prisatferd under forbud mot misbruk av markedsdominans etter EU-retten, fra et økonomisk perspektiv og i dansk, norsk og svensk praksis.

Bevertning

Det blir enkel lunsjservering fra kl. 11.45.

 

 

Publisert 4. jan. 2018 14:44 - Sist endret 31. okt. 2018 15:06