Konkurranserettens gjennomføringsforbud: dansk-norske perspektiver etter EY-saken og Altice

Velkommen til Forum for konkurranserett.

Innledninger ved Jens Munk Plum, Kromann Reumert, København og Ole-Andreas Torgersen, Selmer DA, Oslo.

Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet

 

Arrangementet er åpent for alle med interesse for konkurranserett. Spre gjerne invitasjonen til kolleger. Påmelding!

Tema

Det danske Konkurrenceråd afgjorde for første gang 17. december 2014, at Ernst & Young og det tidligere KPMG Danmark skulle have overtrådt præimplementeringsforbuddet, da parterne i deres fusionsaftale aftalte, at KPMG Danmark skulle opsige sin samarbejdsaftale med KPMG International straks, og ikke først når fusionen var godkendt. konkurrencerådet opstillede en særlig juridisk test, som ECJ i sin præjudicielle afgørelse i C-633/16 har underkendt. Oplægget opsummerer sagen og grundlaget for den juridiske test, som må forventes anlagt fremover af de danske myndigheder. Jens Munk Plum repræsenterer Ernst & Young i den danske sag, som fortsat verserer for Sø- og Handelsretten.

Innledning ved Jens Munk Plum, "Dansk rets præimplementeringsforbud efter ECJ's underkendelse af Konkurrencerådet i Ernst & Young-sagen."

Ole-Andreas Torgersen vil deretter gi en kort fremstilling av gjennomføringsforbudet i Norsk rett før vi åpner for diskusjon.

Bevertning

Det blir enkel lunsjservering fra kl. 11.45.

Påmelding

Senest 28. august.

 

 

 

Publisert 13. aug. 2018 10:05 - Sist endret 19. sep. 2018 10:22