Digitale markeder

Forskergruppen Marked, innovasjon og konkurranse ønsker velkommen til juridisk trim for hjernen.

Åpent for alle interesserte. Påmelding!

Nmedia, Colourbox.com

Tema for seminaret

Opphavsrett i digitale markeder i lys av forslaget til DSM-direktiv

Hvilken betydning har egentlig opphavsretten i digitale markeder? Johan Axhamn gir en oversikt over problemstillinger knyttet til utnytting av opphavsrett i digitale markeder, særlig i lys av forslaget til nytt direktiv om opphavsrett på det digitale indre marked (DSM-direktivet). Irina Eidsvoll Tøien går nærmere inn på det såkalte "value-gap", nærmere bestemt hvordan det at brukere legger ut opphavsrettslig beskyttet materiale på nett bidrar til å øke plattformtilbydernes inntekter, men uten at rettighetshaverne får en tilstrekkelig del av inntektene.

Håndheving av konkurransereglene i digitale markeder

Konkurranserettslig behandling av prisparitetsklausuler, som hos online reisebyråer

Bookingplattformer som hotels.com og booking.com (Online Travel Agents) opererer gjerne med såkalte prisparitetsklausuler i avtaler med overnattingssteder. Dette innebærer typisk at overnattingsstedet forbys å tilby lavere priser over andre OTAer eller på egne nettsider. Bruken av slike klausuler er omstridt, og i flere europeiske land har konkurransemyndighetene nedlagt forbud mot praksisen. Noen land har også innført særregulering av fenomenet. Hjelmeng vil redegjøre for praksis på området og drøfte om prisparitetsklausuler også kan være i strid med den norske konkurranseloven.

Market power in data driven markets

The last few years have seen the emergence of companies that have their core business models built around the monetization of personal data. At the heart of the business models for companies, such as Google or Facebook, is a detailed collection and analysis of consumer data, which is used to target advertisement. While this ad-based business model has allowed these companies to ascend to the top of the hierarchy as the most valuable companies in the world, it also presents challenges linked to privacy and competition policy. Esayas’s presentation will touch upon the following issues: 1) How does control over personal data affect the balance of economic power and whether such control over data could be used to foreclose competition in a market? 2) To what extent is privacy a concern for competition law and whether firms can exercise market power by degrading data privacy or excluding competition in data privacy?

Program

08:30 Registrering - Kaffe/te

09:00

Opphavsrett i digitale markeder i lys av forslaget til DSM-direktiv

  • Jur.dr. Johan Axhamn, gjesteforsker ved Institutt for privatrett, Senter for rettsinformatikk
  • Førsteamanuensis ph.d. Irina Eidsvold-Tøien, Handelshøyskolen BI
10:30 Kaffe/te

10.45

Håndheving av konkurransereglene i digitale markeder

  • Professor Erling Hjelmeng, Institutt for privatrett:
    Konkurranserettslig behandling av prisparitetsklausuler, som hos online reisebyråer
  • Stipendiat Samson Esayas, Institutt for privatrett:
    Market power in data driven markets
12.15 Lett lunsj

 

 

Påmelding

Registrer din påmelding innen 27. november

Godkjennelse som etterutdanning

Felles søknad om godkjenning av etterutdanning for advokater vil bli sendt i etterkant av avholdt seminar. Husk å signere liste.

Kontakt

Førsteamanuensis Inger Berg Ørstavik

Publisert 24. okt. 2018 13:42 - Sist endret 16. okt. 2019 11:21