Formidling av kunnskap og kultur – og markedet for det. Noen juridiske problemstillinger.

Forskergruppen marked, innovasjon og konkurranse ved Institutt for privatrett ønsker velkommen til nok et halvdagsseminar om opphavsrettslige og konkurranserettslige spørsmål.

Åpent for alle interesserte. Påmelding.

tekst, gilde varer, brusflaske, logoer

Colourbox.com by VECTORIUM.

Program

Kl. 12.00 Lunsj

Kl. 12.30-13.15  
Forholdet mellom opphavere og deres kontraktsparter: Lojalitetsplikten

- Morten Rosenmeier, Københavns universitet

Kl. 13.15-14.00
Forholdet mellom opphavere og brukere: en rimelig og rettmessig balanse? Eksempelet pliktavlevert materiale

- Astri M. Lund, Universitetet i Oslo

- Olaus Bergstrøm, Nasjonalbiblioteket

14.00-14.30 Kaffe/te

Kl. 14.30-15.30
Forslag til boklov i lys av åndsverklov, konkurranselov og reglene om fri bevegelighet

- Erling Hjelmeng, Universitetet i Oslo

- Ole-Andreas Rognstad, Universitetet i Oslo

Påmelding

Registrer din deltakelse via vårt nettskjema.
Påmelding  innen 17. november. Merk begrenset antall plasser!

Kontakt vår administrasjon om du har spørsmål i forbindelse med registrering.

Publisert 8. nov. 2022 14:25 - Sist endret 9. nov. 2022 10:28