Forum for konkurranserett

Konkurranserettslige lunsjforedrag med diskusjon.

Institutt for privatretts Forum for konkurranserett er åpent for alle som driver med konkurranserett.

Professor Erling Hjelmeng er ansvarlig for seminarene.

Domus Media, Karl Johans gate 47

Forum for konkurranserett blir kunngjort under forskergruppens arrangementsoversikt.

Forumene avholdes i Domus Media, Karl Johans gate 47.

Publisert 5. mars 2012 15:01 - Sist endret 17. nov. 2014 11:11