Deltakere i Marked, innovasjon og konkurranse

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Ole-Andreas Rognstad Professor +47 22859551 o.a.rognstad@jus.uio.no Avtalerett, Kontraktsrett, Immaterialrett, Markedsrett, Europarett, Konkurranserett
Finn Arnesen Professor 228 59613 482 500 45 (mob) finn.arnesen@jus.uio.no Europarett, EØS-rett, Petroleumsrett, Offentlige anskaffelser
Erling Hjelmeng Professor +47-22859784 e.j.hjelmeng@jus.uio.no Erstatningsrett, Konkurranserett
Lee Andrew Bygrave Professor +47 22859339 l.a.bygrave@jus.uio.no Rettsinformatikk, Immaterialrett, Internasjonal privatrett, Kontraktsrett
Tarjei Bekkedal Studiedekan +47 22859601 +47 92 65 85 46 (mob) tarjei.bekkedal@jus.uio.no Europarett
Olav Torvund Professor +47 22850095 +47 90121357 (mob) olav.torvund@jus.uio.no Rettsinformatikk, Immaterialrett, Avtalerett, Formuerett, Immaterialrett, Kjøpsrett, Kontraktsrett, obligasjonsrett, Rettsinformatikk
Tobias Mahler Professor +47 22850087 +47 93629296 (mob) tobias.mahler@jus.uio.no Rettsinformatikk, eForvaltning
Alla Pozdnakova Professor (+ 47) 22 85 96 43 +4741775813 (mob) 417 75 813 alla.pozdnakova@jus.uio.no Havrett, Folkerett, Romrett, Arktis, Europarett, Komparativ re
Ivar Alvik Professor +47 22859437 ivar.alvik@jus.uio.no Kontraktsrett, Forvaltningsrett, Folkerett, Internasjonal investeringsrett, Petroleumsrett, Voldgift, Erstatningsrett, Internasjonal privatrett
Inger Berg Ørstavik Professor 22859539 +4795208011 (mob) i.b.orstavik@jus.uio.no Immaterialrett, Konkurranserett, Kontraktsrett, Tvisteløsning
Eirik Østerud Professor +47 22859726 eirik.osterud@jus.uio.no Konkurranserett, Markedsrett
Christophe Hillion Professor +47 22850212 christophe.hillion@jus.uio.no
Daniel Gervais Professor II daniel.gervais@jus.uio.no
Birgitte Hagland Professor +47 22859688 birgitte.hagland@jus.uio.no Erstatningsrett, Immaterialrett, Konkurranserett, Rettsteori
Harald Irgens-Jensen Professor +47 22859357 hlirgens@jus.uio.no Immaterialrett, Kontraktsrett, Erstatningsrett, Avtalerett, Komparativ rett, Rettsinformatikk
Stian Øby Johansen Førsteamanuensis – Senter for europarett (+47) 22 85 96 77 (+47) 934 622 03 (mob) s.o.johansen@jus.uio.no Europarett, EØS-rett, EU, Folkerett, Menneskerettigheter, Internasjonale Organisasjoner
Knut Sande Stipendiat +47 22859550 47905075 knut.sande@jus.uio.no Avtalerett, Kontraktsrett, obligasjonsrett, Selskapsrett, dynamisk tingsrett
Kristina Stenvik Stipendiat +47 22859636 kristina.stenvik@jus.uio.no Immaterialrett, Markedsrett, Kontraktsrett, Erstatningsrett
Johannes Hygen Meyer
Morten Smedal Nadheim Stipendiat +47 22859293 +47 99480913 m.s.nadheim@jus.uio.no
Helge Sønneland
Astri Margaret Lund
Gunnhild Frette Berge Vitenskapelig assistent g.f.berge@student.jus.uio.no
Mona Østvang Ådum Seniorkonsulent +47 22859786 +4797727184 (mob) m.o.adum@jus.uio.no Forskningsadministrasjon, Nettredaktør, Konferanser