Deltakere i Marked, innovasjon og konkurranse

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Ole-Andreas Rognstad Professor +47-22859551 o.a.rognstad@jus.uio.no Avtalerett, Kontraktsrett, Immaterialrett, Markedsrett, Europarett, Konkurranserett
Finn Arnesen Professor - leder Senter for europarett 228 59613 482 500 45 (mob) finn.arnesen@jus.uio.no Europarett, EØS-rett, Petroleumsrett, Offentlige anskaffelser
Erling Hjelmeng Professor/studiedekan +47-22859784 e.j.hjelmeng@jus.uio.no Erstatningsrett, Konkurranserett
Lee Andrew Bygrave Professor +47-22859339 l.a.bygrave@jus.uio.no Rettsinformatikk, Immaterialrett, Internasjonal privatrett, Kontraktsrett
Tarjei Bekkedal Professor +47-22859601 tarjei.bekkedal@jus.uio.no Europarett
Olav Torvund Professor +47-22850095 +47-90121357 (mob) olav.torvund@jus.uio.no Rettsinformatikk, Immaterialrett, Avtalerett, Formuerett, Immaterialrett, Kjøpsrett, Kontraktsrett, obligasjonsrett, Rettsinformatikk
Tobias Mahler Professor +47 22850087 +47-93629296 (mob) tobias.mahler@jus.uio.no Rettsinformatikk, eForvaltning
Alla Pozdnakova Professor (+ 47) 22 85 96 43 41775813 (mob) 417 75 813 alla.pozdnakova@jus.uio.no Havrett, Folkerett, EØS-rett, Ytre Rom, Nordområdene, Komparativ rett
Ivar Alvik Professor +47 22859437 ivar.alvik@jus.uio.no Kontraktsrett, Forvaltningsrett, Folkerett, Internasjonal investeringsrett, Petroleumsrett, Voldgift, Erstatningsrett, Internasjonal privatrett
Eirik Østerud Professor +47-22859726 eirik.osterud@jus.uio.no Konkurranserett, Markedsrett
Daniel Gervais Professor II daniel.gervais@jus.uio.no
Birgitte Hagland Førsteamanuensis +47-22859688 birgitte.hagland@jus.uio.no Erstatningsrett, Immaterialrett, Konkurranserett, Rettsteori
Harald Irgens-Jensen Førsteamanuensis +47-22859357 hlirgens@jus.uio.no Immaterialrett, Kontraktsrett, Erstatningsrett, Avtalerett, Komparativ rett, Rettsinformatikk
Inger Berg Ørstavik Professor 22859539 i.b.orstavik@jus.uio.no Immaterialrett, Konkurranserett, Kontraktsrett, Tvisteløsning
Kristina Stenvik Universitetslektor +47-22859636 kristina.stenvik@jus.uio.no
Yuliya Chernykh Stipendiat +47-22859041 yuliya.chernykh@jus.uio.no
Johannes Hygen Meyer Stipendiat +47-22859733 +47 48119922 (mob) j.h.meyer@jus.uio.no Erstatningsrett
Morten Smedal Nadheim Stipendiat +47-22859293 +47 99480913 m.s.nadheim@jus.uio.no
Stian Øby Johansen Førsteamanuensis +47-22859677 +4793462203 (mob) s.o.johansen@jus.uio.no Europarett, EØS-rett, EU, Folkerett, Menneskerettigheter, Internasjonale Organisasjoner
Hilde K. Ellingsen
Christophe Hillion Professor +47-22850212 christophe.hillion@jus.uio.no
Helge Sønneland +47-22850080 helge.sonneland@jus.uio.no
Astri Margaret Lund a.m.lund@jus.uio.no
Iselin Kaus Vitenskapelig assistent 22859747 97974610 (mob) iselin.kaus@student.jus.uio.no
Mona Østvang Ådum Seniorkonsulent +47-22859786 +47-97727184 (mob) m.o.adum@jus.uio.no Forskningsadministrasjon, Nettredaktør, Konferanser, verneombud