Deltakere i Marked, innovasjon og konkurranse

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Inger Berg Ørstavik Professor 22859539 i.b.orstavik@jus.uio.no Immaterialrett, Konkurranserett, Kontraktsrett, Tvisteløsning
Eirik Østerud Professor +47 22859726 eirik.osterud@jus.uio.no Konkurranserett, Markedsrett
Ole-Andreas Rognstad Professor +47 22859551 o.a.rognstad@jus.uio.no Avtalerett, Kontraktsrett, Immaterialrett, Markedsrett, Europarett, Konkurranserett
Erling Hjelmeng Professor +47-22859784 e.j.hjelmeng@jus.uio.no Erstatningsrett, Konkurranserett
Harald Irgens-Jensen Professor +47 22859357 hlirgens@jus.uio.no Immaterialrett, Kontraktsrett, Erstatningsrett, Avtalerett, Komparativ rett, Rettsinformatikk
Finn Arnesen Professor 228 59613 482 500 45 (mob) finn.arnesen@jus.uio.no Europarett, EØS-rett, Petroleumsrett, Offentlige anskaffelser, Avdeling for Energi- og ressursrett, Avdeling for sjørett
Kristina Stenvik Stipendiat +47 22859636 kristina.stenvik@jus.uio.no Immaterialrett, Markedsrett, Kontraktsrett, Erstatningsrett
Morten Smedal Nadheim Student +47 99480913 m.s.nadheim@jus.uio.no
Olav Torvund Professor +47 22850095 +47 90121357 (mob) olav.torvund@jus.uio.no Rettsinformatikk, Immaterialrett, Avtalerett, Formuerett, Immaterialrett, Kjøpsrett, Kontraktsrett, obligasjonsrett, Rettsinformatikk
Stian Øby Johansen Førsteamanuensis – Senter for europarett (+47) 22 85 96 77 (+47) 934 622 03 (mob) s.o.johansen@jus.uio.no Europarett, EØS-rett, Europarett, Folkerett, Menneskerettigheter, Internasjonale Organisasjoner
Trygve Gudmund Harlem Losnedahl Stipendiat +47 22859744 t.g.h.losnedahl@jus.uio.no EØS-rett, Offentlige anskaffelser, Arbeidsrett
Siri Kildahl Venemyr Stipendiat +47 22859774 s.k.venemyr@jus.uio.no EU- og EØS-rett, Forvaltningsrett
Anne-Beth Meidell Engan Stipendiat +47 22859326 a.b.m.engan@jus.uio.no Arbeidsrett, Erstatningsrett, Kontraktsrett, obligasjonsrett, Sivilprosess
Lee Andrew Bygrave Professor +47 22859339 l.a.bygrave@jus.uio.no Rettsinformatikk, Immaterialrett, Internasjonal privatrett, Kontraktsrett
Tarjei Bekkedal Professor +47 22859601 tarjei.bekkedal@jus.uio.no Europarett
Tobias Mahler Professor +47 22850087 +47 93629296 (mob) tobias.mahler@jus.uio.no Rettsinformatikk, eForvaltning
Alla Pozdnakova Professor (+ 47) 22 85 96 43 417 75 813 alla.pozdnakova@jus.uio.no Havrett, Folkerett, Romrett, Arktis, Europarett, Komparativ re
Ivar Alvik Professor +47 22859437 ivar.alvik@jus.uio.no Kontraktsrett, Forvaltningsrett, Folkerett, Internasjonal investeringsrett, Petroleumsrett, Voldgift, Erstatningsrett, Internasjonal privatrett, Avdeling for Energi- og ressursrett
Christophe Hillion Professor +47 22850212 christophe.hillion@jus.uio.no
Daniel Gervais Professor II daniel.gervais@jus.uio.no
Birgitte Hagland Professor +47 22859688 birgitte.hagland@jus.uio.no Erstatningsrett, Immaterialrett, Konkurranserett, Rettsteori
Margrethe Buskerud Christoffersen Professor +47 22859735 91864768 m.b.christoffersen@jus.uio.no Selskapsrett, Kontraktsrett, Sivilprosess
Ole Kristian Fauchald Professor +47 22850242 o.k.fauchald@jus.uio.no Folkerett, Miljørett, Menneskerettigheter, Internasjonal handelsrett, WTO, Internasjonal investeringsrett, Naturressursrett
John Asland Instituttleder +47 22859775 john.asland@jus.uio.no Familie- og arverett
Sebastian Felix Schwemer Førsteamanuensis II +47 sebasfsc@jus.uio.no Rettsinformatikk
Giuditta Cordero-Moss Professor +47-22859737 g.c.moss@jus.uio.no Internasjonal privatrett, Kontraktsrett
Johann Mulder Professor +47 22859618 johann.mulder@jus.uio.no Arbeidsrett, Avtalerett
Mona Østvang Ådum Seniorkonsulent +47 22859786 +47 97727184 m.o.adum@jus.uio.no Forskningsadministrasjon, Nettredaktør, Konferanser

Andre deltakere