Samarbeid

Regelverket som omfattes av gruppens nedslagsfelter i stor utstrekning felles innenfor ulike jurisdiksjoner, samtidig som det skjer omfattende sentralisert regelverksutvikling gjennom EU. Disse egenskapene gjør fagene særlig egnet til utveksling og samarbeid med institusjoner i andre land.

UiO har for eksempel i 2013 påtatt seg å arrangere møte i Nordisk nettverk for konkurranserett (som går på omgang mellom UiO, UiB, Stockholms universitet, Universitetet i Lund og Copenhagen Business School).

For immaterialrettsfagene har det i 15 år eksistert et meget velfungerende Nordisk nettverk for immaterialrett, som går på omgang mellom Norge, Sverige, Danmark og Finland, og der det siden 1996 har vært arrangert møter hvert år. De senere årene har det også vært tysk deltakelse i nettverket. UiO vil neste gang stå for arrangementet enten i 2013 eller 2014, avhengig av om den tyske deltakelsen blir permanent slik at det også vil arrangeres møter i Tyskland.

Fagområdene som omfattes av MIC er spesielt egnet for tverrfaglig samarbeid, særlig med økonomer. Dette gjelder for eksempel det nyopprettede "Bergen Centre for Competition Law and Economics", som er et tverrfaglig samarbeid mellom UiB og NHH, men hvor også Erling Hjelmeng har deltatt. Dette samarbeidet har allerede kastet av seg internasjonal publisering gjennom artikkelen "Rethinking Minority Share Ownership and Interloccking Directorships – the Scope for Competition Law Intervention" (trykkes i European Law Review desember 2011). Pt. samarbeides det også om to artikkelprosjekter innenfor konkurranserett.

I dette perspektivet vil forskergruppen fungere som et brohode mot tverrfaglig samarbeid og eksterne samarbeidspartnere. Det vil være en forutsetning for en videreutvikling av det tverrfaglige og internasjonale samarbeidet at det eksisterer et formalisert markedsrettsmiljø ved fakultetet. Verdien av et slikt miljø med et etablert navn er langt større enn summen av enkeltforskere.

Publisert 9. mars 2012 13:55 - Sist endret 9. mars 2012 13:57