Arrangementer

Tidligere

Bildet kan inneholde: stol, møbler, infrastruktur, rom, sammenleggbar stol.
Tid og sted: 19. okt. 2020 12:0013:00, Webinarserie Zoom.

Våren 2020 innførte den norske regjeringen restriksjoner på innreise for å begrense smitten av covid-19, med strenge begrensinger i hvem som fikk adgang til å reise inn i Norge ut over dem som allerede var bosatt eller arbeidet her. Det første webinaret i denne serien holdes 19. oktober og har tittelen: Webinar on International Student Mobility

Bildet kan inneholde: kunst, gatekunst, tegnefilm, mural, visuell kunst.
Tid og sted: 3. mars 2020 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, DB

Forskergruppene Migrasjonsrett og VERDI inviterer til lunsjseminar for å diskutere dommen HR-2019-2286-A. Dommen reiser spørsmål både om Høyesteretts vektlegging av barnets beste, og om juridiske og etiske dilemmaer i møtet mellom migrasjonspolitikk og enkeltpersoners stilling.