Between legality and legitimacy

The courtroom as a site of resistance in the criminalization of migration

Bilde av forskerne

Fra venstre: Katja Franko, Hanna Haddeland Foto: UiO, OsloMet

Katja Franko og Hanna Haddeland presenterer funn fra sin ferske forskningsartikkel Between legality and legitimacy: The courtroom as a site of resistance in the criminalization of migration.

I artikkelen diskuterer Franko og Haddeland de mye omtalte rettssakene mot Viste og Stålsett, begge tiltalt for å ansette asylsøkere uten arbeidstillatelse etter avslag på asyl. Franko og Haddeland viser hvordan rettsalen ikke bare er et sted for domsavsigelser, men også en plass for motstand og sosial mobilisering.

Hanna Buer Haddeland er doktorgradsstipendiat i sosialt arbeid og sosialpolitikk ved OsloMet.

Katja Franko er professor i kriminolog ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

Lunsjseminaret er arrangert av Forskergruppen i migrasjonsrett, og modereres av professor og nestleder av forskergruppen May-Len Skilbrei. Arrangementet foregår på engelsk.

Publisert 20. apr. 2021 17:13 - Sist endret 20. apr. 2021 17:35